- Anorektal malformasyon (anüsün kapalı olması)

- Bilier atrezi (safra yollarında tıkanma)

- Gastroşizis ve Omfalosel (barsakların dışarıda olması)

- Hirchsprung hastalığı (barsakta sinir hücresi olmaması)

- İntestinal atreziler (barsağın kapalı olması)

- Koledok kisti (ana safra kanalı kisti)

- Konjenital diyafram hernisi, evantrasyonu (diyaframda açıklık, zayıflamaı)

- Malrotasyon (barsakta gelişim kusuru)

- Mekonyum ileus (kakanın yapışkan olması)

- Nekrotizan enterokolit (barsakta çürüme)

- Özofagus atrezisi / trakeo-özofageal fistül (yemek borusunun kapalı olması, soluk borusuna geçiş)