ÇOCUK CERRAHİSİ ALANINDA YAYIMLANMIŞ ULUSAL ve ULUSLARARASI MAKALELER

 

(yenidoğan, kanser, mide barsak hastalıkları, karaciğer safra yolu hastalıkları, meme endokrin hastalıkları, baş boyun bölgesi hastalıkları, kaza ve yaralanmalar vb)

1) A. Sagun, M. Azizoglu, GB. Bahadir, A. Nayci, H. Birbicer. The relation between gastroesophageal reflux and postoperative nausea and vomiting in pediatric patiens applied laparascopic appendectomy. Turk J Anesthesiol Reanim 2021; doi10.5152.1132 389-93

2) GB. Bahadir, C. Isbir, A. Sagun, H. Taskinlar, H.,  Birbicer, A. NayciEvaluation of gastroesophageal reflux in pediatric laparoscopic appendectomy procedures. Turk J Trauma Emerg Surg 2021; Basımda

3) C. Isbir, I. Killi, H. Taskinlar, A. NaycipH and specific gravity of corrosive agents as indicators in caustic injuries. Pediatr Int 2021; Basımda

4) İ. Kıllı, C. İşbir, H. Taşkınlar, K. Esen, A. NayciÇocuk Yaş Grubunda Nadir Olarak Görülen İntravenöz Port Kateter Komplikasyonu: Venobronşial Fistül. Mersin Üviversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021; Basımda

5) GB. Bahadir, H. Taskinlar, C. Isbir, I. Killi, D. Yunluel, U. Comelekoglu, A. NayciAnalyzing the effect of laparoscopy duration time on peroperative gastroesophageal reflux. Turk J Med Sci 2019; 49:639-643.

6) C. Isbir, GB. Bahadir, H. Taskinlar, I. Killi, T. Akyol, C. Citak, S. Unal, A. NayciEarly- term port catheter complications in pediatric patients receiving corticosteroid therapy. J Clin Anal Med 2017; doi:10.4328/JCAM.5039.

7) M. Azizoglu, GB. Bahadir, A. Nayci, H. Birbicer, GO. Temel. Pediatrik kısa süreli cerrahilerde roküronyum-sugammadeks ve süksinilkolinin nöromuskuler monitorizasyon değerlerinin karşılaştırılması. Journal of Anesthesia. 2017; 25(3)138-141

8) H. Taşkınlar, GB. Bahadır, İ. Kıllı, D. Yiğit, R. Bozdoğan Arpacı, Y. Vayısoğlu, EÇ. Çıtak, A. NaycıÇocukluk çağı tiroid nodüllerine yaklaşım. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 10(2) 125-131.

9) G. Bozlu, H. Taskinlar, S. Unal, M. Alakaya, A. Nayci, N. Kuyucu. Diagnostic value of red blood cell distribution with in pediatric acute appendicitis. Pediatr Int 2016; 58(3):202-205.

10) H. TaskinlarC. ErdoganD. YigitA. OzgurD. AvlanA. NayciDangerous toys for teenagers: air weapons. Trauma Mon 2016; 23;21(4):e23360.

11) C. İsbir, GB. Bahadır, D. Avlan, A. NaycıÇocukluk çağında görülen motosiklet kazalarının iki yıllık retrospektifanalizi. Mersin Universitesi Saglık Bilimleri Dergisi 2015;8(1)

12) M. Yeşilova, H. Taşkınlar, O. İsmi, Y. Vayısoğlu, A. Naycıİnternal Juguler ven mediyalinden geçen aksesuvar sinir: olgu sunumu. CausePedia 2015; 4:1160

13) H. Taskinlar, G. Gundogdu, Y. Celik, D. Avlan, A. NayciChallenging diagnosis between intussusception and necrotizing enterocolitis in premature infants. Pediatr Int 2014; 56(3):e1-3.

14) H. Taşkınlar, C. Erdoğan, A. Özgür, R. Bozdoğan Arpacı, D. Avlan, A. NaycıNadir görülen bir duplikasyon kisti olgusu: piloroduodenal duplikasyon kisti. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013; 14(1-2):41-43

15) H. Taşkınlar, İ. Kıllı, Y. Çelik, D. Avlan, A. NaycıÖzofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistüllü hastalardaki deneyimlerimiz. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2012; 26:(1-2)32-36

16) A. Dağtekin, H. Karabağ, E. Avcı, A. Naycı, C. Bağdatoğlu. Pediatrik olgularda ventriküloperitoneal şantın nadir komplikasyonu. Ege Tıp Dergisi 2011; 50(1):65-68

17) A. Atıcı, E. Mert, Ş. Atıcı, O. Hallıoğlu, D. Avlan, S. Polat, MF. Soysal, F. Kaya, Ç. Okuyaz, H. Birbiçer, A. Naycı, T. Arpacı, AH. Turhan, BA. Güvelioğlu, Z. Tantoğlu. Çocuklarda ileri yaşlam desteği (ÇILYAD) kurslarının erken dönem değerlendirilmesi. Türk Ped Arş 2010; 45: 268-71

18) H. Taşkınlar, G. Gündoğdu, D. Avlan, A. NaycıParenteral beslenmeye bağlı karaciğer hastalığı. Türkiye Klinikleri J Pediatr Surg Topics 2010; 3(2)58-63

19) S. Bagis, U. Comelekoglu, S. Yalin, N. Yılmaz, O. Ogenler, A. Yildiz, A. NayciEffect of risedronate and alendronate treatment on femoral bone quality and collagen integrity. Asian J Chem 2009; 21:1033-1041.

20) A. Atici, G. Bozlu, AH. Turhan, A. Polat, A. Nayci, C. Okuyaz, H. Taskinlar. The role of trapidil on neuronal apoptosis in neonatal rat model of hypoxic ischemic brain injury. Earl Hum Dev 2008; 84:243-247.

21) A. Naycı, S. Aksöyek. İntestinal atrezi ve stenozlar. Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi. Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları Özel Sayısı, 2008; 1:48-51.

22) G. Bozlu, A. Atici, AH. Turhan, A. Polat, A. Nayci, C. Okuyaz, H. Taskinlar. Platelet-activating factor antagonist (ABT-491) decreases neuronal apoptosis in neonatal rat model of hypoxic ischemic brain injury. Brain Res 2007; 1143:193-198.

23) A. Nayci, PL. Stavlo, AE. Zarroug, SP. Zietlow, CR. Moir, DA. Rodeberg. Snowmobile injuries in children and adelescents. Mayo Clin Proc 2006; 1:39-44.

24) A. Naycı, AH. Turhan, N. Şimşek, D. Avlan, A. Atıcı, S. Aksöyek. Yenidoğan döneminde görülen safralı kusmaların ne kadarı cerrahi nedenlere bağlıdır? Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 7:64-66.

25) D. Avlan, A. Unlu, L. Ayaz, H. Camdeviren, A. Nayci, S. Aksoyek. Poly (adp-ribose) synthatase inhibition reduces oxidative and nitrosative organ damage after thermal injury. Pediat Surg Int 2005; 21:449-455.

26) A. Canbay, SN. Kip, A. Kahraman, RK. Gieseler, A. Nayci, G. Gerken. Apoptosis and fibrosis in non-alcoholic fatty liver disease. Turk J Gastroenterol 2005; 16:1-6.

27) D. Avlan, A. Nayci, E. Altintas, E. Cingi, O. Sezgin, S. Aksoyek. An unusual cause for massive upper gastrointestinal bleeding in children: dieulafoy’s lesion. Pediatr Surg Int 2005; 21:417-418.

28) A. Nayci, U. Comelekoglu, E. Cingi, H. Taskinlar, D. Avlan, N. Renda, S.Aksoyek. Does sepsis impair the healing of colonic anastomosis in splenectomized rats. Ulusal Travma Dergisi 2005; 1:282-286.

29) A. Naycı, D. Avlan, S. Aksöyek. Tiroid ve paratiroid hastalıkları. Klinik Çocuk Formu, Pediatrik Cerrahi Özel Sayısı, 2005; 42-45.

30) D. Avlan, A. Naycı, H. Taşkınlar, N. Şimşek, A. Aksöyek. Göbek fıtığı yoluyla omentum eviserasyonu: madeni para uygulaması bir etken olabilir mi? Çocuk Cerrahisi Dergisi 2005; 19: 92-93.

31) D. Avlan, H. Taskinlar, A. Unlu, C. Ozturk, L. Cinel, A. Nayci, I. Cinel, S. Aksoyek. The role of poly (adp- ribose) synthatase inhibition on the intestinal mucosal barrier after thermal injury. Burns 2004; 30:785-792.

32) O. Hallıoğlu, F. Kaymaz, Ö. Düzovalı, A. Naycı, AH. Turhan, S. Müftüoğlu, E. Yılgör. Ultrastructural features of skin in three siblings with griscelli syndrome. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 1:62-68

33) D. Avlan, A. Naycı, H. Taşkınlar, RB. Arpacı, A. Polat, A. Atıcı, S. Aksöyek. Sakrokoksigeal teratomu taklit eden nadir bir patoloji: tailgut kisti. Pediatrik Cerrahi Dergisi 2004; 18:135-137.

34) A. Nayci, M. Cakmak, U.Comelekoglu, N.Renda, S.Aksoyek. The role of the spleen on the healing of colonic anastomoses. J Invest Surg 2003; 16:229-232.

35) Nayci, M. Cakmak, N. Renda, S. Aksoyek, S. Yucesan. The effect of electromagnetic fields and early postoperative 5-fluorouracil on the healing of colonic anastomoses. Int J Colorectal Dis 2003; 18:136-141.

36) T. Colak, A. Nayci, G. Polat, A. Polat, U. Comelekoglu, A. Kanık, O. Turkmenoglu, S. Aydin. The effects of trapidil on the healing of colonic anastomoses in an experimental rat model. Aust N Z J Surg 2003; 73:916-921.

37) A. Nayci, D. Avlan, A. Polat, S. Aksoyek. Ileal atresia associated with a congenital vascular band anomaly: observations on pathogenesis. Pediatr Surg Int 2003; 19:742-743.

38) A. Nayci, D. Avlan, A. Polat, S. Aksoyek. Treatment of intestinal pseudo-obstruction by segmental resection. Pediatr Surg Int 2003; 19:44-46.

39) A. Naycı, Ü. Çömelekoğlu, A. Polat, G. Polat, N. Renda, D. Avlan, H. Taşkınlar, S. Aksöyek. Dexamethasone ımpairs the healing of colonic anastomoses: a possible role for nitric oxide. Ankara Cerrahi Dergisi 2003 18:40-47.

40) A. Naycı, A. Polat, Ü. Çömelekoğlu, G. Polat, N. Renda, D. Avlan, Ö. Bağdatoğlu, S. Aksöyek. The role of nitric oxide on the healing of colonic anastomoses in the presence of ıntra-abdominal sepsis: an experimental study in rats. Ankara Cerrahi Dergisi 2003; 17:8-14.

41) D. Avlan, S. Aksöyek, A. Naycı, İ. Cinel, C. Öztürk, L. Cinel, U. Oral. İntestinal iskemik ön koşullamanın barsak histopatolojisi ve bakteriyel translokasyona etkisi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 2003; 17:35-40.

42) D. Avlan, A. Naycı, E. Çıngı, R. Eğilmez, S. Aksöyek. Mammary duct ectasia: a rare breast pathology in a boy. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 4:76-79.

43) A. Naycı, S. Aksöyek. İnfantil hipertrofik pilor stenozu. Klinik Çocuk Formu, Pediatrik Cerrahi Özel Sayısı, 2003; 3:23-27.

44) S. Aksoyek, I. Cinel, D. Avlan, L. Cinel, C. Ozturk, G. Polat, A. Nayci, U. Oral. Intestinal ischemic preconditioning protects the intestine and reduces bacterial translocation. Shock. 2002; 8:476-480.

45) A. Polat, A. Nayci, G. Polat, S. Aksoyek. Dexamethasone down-regulates endothelial expression of intracellular adhesion molecule and impairs the healing of bowel anastomoses. Eur J Surg 2002; 168:500-506.

46) A. Nayci, M. Cakmak, S. Aksoyek, N. Renda, S. Yucesan. Comparison of electromagnetic field stimulation on the healing of small and large intestinal anastomoses. Dis Colon Rectum 2001; 44:1181-1188.

47) TI. Kaya, A. Kokturk, A. Nayci, S. Aksoyek, D. Dusmez. Hypomelanosis of Ito with ileal atresia. Int J Dermatol 2001; 40:722-724.

48) D. Avlan, A. Naycı, S. Aksöyek. Peutz-Jeggers sendromunda yaklaşım: bir invaginasyon olgusu nedeniyle. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 4:553-556.

49) E. Yılgör, Ö. Düzovalı, O. Hallıoğlu, AH. Turhan, A. Nayci, A.Yıldız, S. Aksöyek. Hepatit-B enfeksiyonuna bağlı gelişen nadir bir olgu: şilöz asit. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 2:191-193.

50) A. Naycı, A. Yağmurlu, M. Çakmak, S. Emre, F. Özgüner, H. Dindar, M. Barlas, H. Gökçora, S. Yücesan. Management of hirschsprungs disease: a clinical review. Journal of Ankara Medical School 1998; 20:99-103.

51) M. Barlas, C. Savaş, M. Mecdel, T. Kanmaz, M. Cakmak, K. Salbaş, A. Nayci, F. Ozguner, A. Yagmurlu, H. Dindar, H. Gokcora, S.Yucesan. The effects of intraabdominal nitrous oxide (N2O) insufflation on red cell deformibility, blood gases and biochemistry in rabbits. Surg Childh Int 1996; 3:176-178.

52) C. Hatiboglu, H. Dindar, M. Cakmak, T. Kanmaz, A. Nayci, B. Barlas, H. Gokcora, S.Yucesan. Neonatal hypertrophic pyloric stenosis: congenital or infantile? Tokai J Exp Clin Med 1996; 21:203-205.

53) A. Naycı, M. Çakmak, C. Hatiboğlu, Ç. Savaş, H. Dindar, M. Barlas, H. Gökçora, S. Yücesan. Yenidoğanlarda cerrahi sonrası damar yoluyla beslenme ve hastane enfeksiyonları. Klinik Bilimler ve Doktor Cerrahi Özel Sayısı 1997; 3:11-15.

54) T. Kanmaz, A. Yağmurlu, H. Dindar, C. Hatiboğlu, A. Naycı, M. Barlas, H. Gökçora, S. Yücesan. Anorektal malformasyonlar: 40 hastanın incelenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1996; 2:93-96.

55) M. Barlas, A. Naycı, R. Konkan, M. Mecdel, M. Çakmak, F. Özgüner, H. Dindar, H. Gökçora, S. Yücesan. Clinical evaluation of total parenteral nutrition: the all in one (tpn-aıo): analysis of 64 patients. Journal of Ankara Medical School 1996; 18:151-154.

56) T. Kanmaz, M. Çakmak, M. Barlas, H. Dindar, M. Mecdel, F. Özgüner, A. Naycı, Ç. Savaş, A. Yağmurlu, H. Gökçora, S. Yücesan. Pediatrik travma skorlaması. Pediatrik Cerrahi Dergisi 1995; 9:330-332.