- Feokromasitoma ve adreno-kortikal tümörler (böbrek üstü bezi kaynaklı kanser türü)

- Hepatoblastom, hepatoselüler karsinom (karaciğer kaynaklı kanser türü)

- Memede nodül (meme kaynaklı iyi ya da kötü huylu tümör)

- Nöroblastom (böbrek üstü bezi ve sempatik hücrelerden köken alan kanser türü)

- Over teratomu (overde germ hücrelerinden köken alan kanser türü)

- Pulmoner blastom (akciğer kaynaklı kanser türü)

- Rabdomyosarkom (kas veya bağ dokusundan köken alan kanser türü)

- Sakrokoksigeal teratom (kuyruk sokumunda germ hücrelerinden köken alan kanser türü)

- Mide barsak kaynaklı kanserler

- Testis tümörü (testis kaynaklı kanser türü)

- Tiroid nodülü (tiroid kaynaklı iyi veya kötü huylu tümör)

- Wilm’s tümörü (böbrek kaynaklı kanser türü)