ÇOCUK TORAKS CERRAHİSİ ALANINDA YAYIMLANMIŞ ULUSAL ve ULUSLARARASI MAKALELER

 

1) C. Isbir, I. Killi, Y. Balci, H. Taskinlar, A. Nayci. The effect of quantifying pulmonary contusion extent on the treatment management of blunt chest trauma in children. Acıbadem Universitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021; 12(4):714-719.

2) H. Taskinlar, GB Bahadir, C. Erdogan, D. Yigit, D. Avlan, A. Nayci. A diagnostic dilemma for the pediatrician: radiolucent tracheobronchial foreign body. Pediatr Neonatol 2017; 58(3)264-269

3) H. TaskinlarGB. BahadirD. YigitC. ErdoganD. AvlanA. Nayci. Effectiveness of endoscopic balloon dilatation in grade 2a and 2b esophageal burns in children. Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies 2017; 26(5):300-306.

4) P. Ozcan KaraZ. Pinar KocEC CitakA. NayciGB. BahadirT. Kara. Rare Endobronchial Inflammatory Myofibroblastic Tumor in Pediatric Patient Detected on PET/CT Imaging. Clin Nucl Med. 2017; 42(9):e407-e408.

5) H. Taşkınlar, A. Nayci, U. Comelekoglu, G. Polat, S. Zorludemir, D. Avlan. Intestinal ischemia-reperfusion induced diaphragma contractility dysfunction: Electrophysiological and ultrastructural study in a neonatal rat model. J Pediatr Surg 2016; 51(3):354-359.

6) GB. Bahadır, H. Taşkınlar, A. Naycı. İleri evre ampiyemlerde video yardımlı torakoskopik dekortikasyon sonuçları. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2016; 30(3)133-136.

7) S. Kilic, H. Taskinlar, GB. Bahadir, C. Işbir, A. Nayci. Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi. Mersin Universitesi Saglık Bilimleri Dergisi 2016; (9)3:131-136

8) H. Taskinlar, Y. Vayisoglu, D. Avlan, A. Polat, A. Nayci. Congenital laryngomucocele: a rare cause of airway obstruction in a newborn. J Craniofac Surg 2015 26(3):e238-240.

9) A. Naycı, H. Taşkınlar, GB. Bahadır. Konjenital akciğer kistleri. Türkiye Klinikleri J Pediatr Surg Topics 2015; 5(2)33-38

10) E. ErtanP. GocerA. NayciU. ComelekogluS. AtisR. Bozdogan ArpacıG. ErsozS. Korlu, DU. Talas. The effect of trapidil and bevacizumab on tracheal anastomotic wound healing. Curr Ther Res Clin Exp 2013; 75:5-7.

11)  E. Sercan Özgür, S. Atış Naycı, A. Naycı, A. Polat, Ö. Cingözler, C. Özge. Bronkoskopi ile Tanı Konulan Rüptüre Pulmoner Hidatik Kist. Respir Case Rep 2012; 1(2):29-32

12) A. Naycı, H. Taşkınlar, D. Yiğit, Y. Çelik, D. Avlan. Sağ arkus aorta ile birlikte olan özofagus atrezisi ve trakeo-özofageal fistüllü olgularda cerrahi yaklaşım. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2012; 26(1-2):44-46

13) A. Nayci, S. Atis, M. Nass Duce, S. Eker, L. Tamer, C. Ozturk. Bronchoscopy is associated with decreased mesenteric arterial flow. Crit Care Med 2008; 36:2517-2522.

14) O. Pata, UK. Dilek, F. Cayan, A. Polat, A. Nayci, S. Dilek. Laryngeal atresia. J Turkish-German Gynecol Assoc 2007; 8:85-87.

15) A. Nayci, S. Atis, G. Ersoz, A. Polat, D. Talas. Oxygen supplementation during airway instrumentation improves intestinal barrier dysfunction. J Pediatr Surg 2006; 41:1386-1391.

16) S. Atis, A. Nayci, A. Ozge, U. Comelekoglu, S. Gunes, O. Bagdatoglu. N-acetylcysteine protects the rats against phrenic nerve dysfunction in sepsis. Shock 2006; 25:30-35.

17) A. Nayci. Oxygen supplementation during airway instrumentation improves ıntestinal barrier dysfunction. J Pediatr Surg 2006; 41:2098-2099.

18) A. Nayci, S. Atis, U. Comelekoglu, A. Ozge, O. Ogenler, B. Coskun, S. Zorludemir. Sepsis induces early phrenic nerve neuropathy in rats. Eur Respir J 2005; 26:686-692.

19) G. Polat, DU. Talas, A. Polat, A. Nayci, S. Atis, U. Comelekoglu, O. Bagdatoglu, U. Atik. Effects of triazolopyrimidine on lipid peroxidation and nitric oxide levels in the corticosteroid-impaired healing of rat tracheal anastomoses. Cell Biochem Function 2005; 23:39-45.

20) A. Nayci, S. Atis, G. Ersoz, A. Polat. Gut decontamination prevents bronchoscopy induced bacterial translocation. An experimental study in rats. Respiration 2004; 71:66-71.

21) A. Nayci, S. Atis. Rigid bronchoscopy-induced bacterial translocation: is it a real threat? Eur Respir J 2004; 23:352-353.

22) A. Nayci, S. Atis, D. Talas, G. Ersoz. Rigid bronchoscopy induces bacterial translocation: an experimental study in rats. Eur Respir J. 2003; 21:749-752.

23) A. Nayci, S. Atis, DU. Talas, A. Polat, O. Bagdatoglu, G. Polat. Bronchoscopy induces intestinal mucosal barrier dysfunction: possible role for nitric oxide. Int J Ped Otorhinolaryngol 2003; 67:957-963.

24) DU. Talas, A. Nayci, S. Atis, U. Comelekoglu, A. Polat, C. Bagdatoglu, N. Renda. The effects of corticosteroids and vitamin a on the healing of tracheal anastomoses. Int J Ped Otorhinolaryngol. 2003; 67:109-116.

25) DU. Talas, A. Nayci, G. Polat, S. Atis, U. Comelekoglu, O. Bagdatoglu, C. Bagdatoglu. The effects of dexamethasone on lipid peroxidation and nitric oxide levels on the healing of tracheal anastomoses: an experimental study in rats. Pharmacol Res 2002; 46:265-271.

26) DU. Talas, A. Nayci, S. Atis, A. Polat, U. Comelekoglu, C. Bağdatoglu, N. Renda. The effects of corticosteroids on the healing of tracheal anastomoses in a rat model. Pharmacol Res 2002; 45:299-304.

27) A. Naycı, A. Polat, AK. Topaloğlu, E. Yılgör, S. Aksöyek. Vena azigos basısına bağlı doğumsal lober amfizem. Pediatrik Cerrahi Dergisi 2001; 15:44-45.

28) M. Cakmak, A. Nayci, N. Renda, S. Erekul, H. Gokcora, S. Yucesan. The effect of corticosteroids and pentoxifylline in caustic esophageal burns: a prospective trial in rats. Int Surg 1997; 82:371-375.

29) A. Naycı, M. Çakmak, A. Yağmurlu, P. Adıyaman, T. Kanmaz, F. Alehan, C. Hatiboğlu, S. Emre, H. Dindar, M. Barlas, H. Gökçora, S. Yücesan. Yenidoğmuş bebeklerde konjenital diafragma hernileri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1996; 49:87-92.