Prof. Dr. Ali NAYCI,

- Mersin doğumlu olup, ilk orta ve lise eğitimini Mersin’de tamamlamıştır. Tıp Doktoru eğitimini 1983-1989’da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde, Çocuk Cerrahisi uzmanlık eğitimini 1991-1997’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2013’de Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanlık diplomasını almaya hak kazanmıştır.

- 2004’de Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlilik ve 2009’da Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlilik (European Board of Pediatric Surgery) belgelerini almaya hak kazanmıştır.

- Mecburi Hizmet Yükümlülüğünü 1990-1991’de Adıyaman Besni Devlet Hastanesinde, Askerlik Yükümlülüğünü 1997-1998’de İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) tamamlamıştır.

- 1997 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı kurucu öğretim üyesi olarak atanmış, 1998’de yardımcı doçent doktor, 2004’de doçent doktor, 2009’de profesör doktor ünvanlarını almıştır. Halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

- Mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmak için resmi görevlendirme ile toplam bir yıl süreyle yurt dışında bulunmuş, bu sürede hasta vizitlerine, hasta ameliyatlarına ve klinik araştırmalara aktif olarak katılmıştır; 1999’da ve 2002’de Mayo Clinic (Rochester, Minnesota) Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Prof. Dr. CR. Moir ve Çocuk Ürolojisi Kliniğinde Prof. Dr. SA. Kramer; 2009’da Hannover Universitat (Hannover, Niedersachsen) Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Prof. Dr. B. Ure ve Çocuk Toraks Cerrahisi Kliniğinde Prof. Dr. C. Peterson ile birlikte çalışmış. Çocuk Cerrahisinin yanısıra, özellikle minimal invaziv cerrahi ve mikrocerrahi, laparoskopi ve torakoskopi, endoskopi ve endoüroloji alanında bilgi ve becerilerini geliştirmiştir.

- Mikrocerrahi (1998), laparoskopi (2006, 2007), ve endoüroloji (2016) alanında sertifikaları vardır.

- Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Çocuk Ürolojisi Derneği, Türk Toraks Derneği ve Avrupa Solunum Derneği mesleki üyesidir. Toplam ulusal 9 kitap içinde bölüm yazarlığı ve bölüm çevirisi; ulusal ve uluslararası yayımlanmış toplam 115 makalesi; ulusal ve uluslararası sunulmuş 138 bildiri ve posteri bulunmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve Flamanca bilmektedir.