- Apandisit (kör barsakta apendiks iltihabı)

- Crohn, ülseratif kolit (enflamatuvar barsak hastalıkları)

- Duplikasyon kistleri (barsak kisti)

- Gastrointestinal hemoraji (mide barsak kaynaklı kanama)

- Gastro-özofageal reflü (mide asidinin yemek borusuna kaçması)

- Hemoroid (anüs damarlarının varisi)

- İleus (barsak tıkanması)

- İnfantil hipertrofik pilor stenozu (mide çıkışında daralma)

- İnvaginasyon (barsakların iç içe girmesi)

- Kabızlık (seyrek veya zorlanarak kaka yapma)

- Karaciğer kisthidatik (karaciğerde paraziter kist)

- Kostik özofagus yanıkları (yemek borusunda kostik içmeye bağlı yanık)

- Meckel divertiküliti (son barsakta meckel iltihabı) 

- Omentum veya mezenter kisti (barsak zarı kisti)

- Özofagusta yabancı cisim (yemek borusunda takılmış yabancı cisim)

- Pankreatit (pankreas iltihabı)

- Portal hipertansiyon (karın ana toplar damarında tansiyon artışı)

- Rektal kanama (anüsten kan gelmesi)

- Rektal polip (anüsten nohut şeklinde barsak dokusu sarkması)

- Rektal prolapsus (anüsten çepeçevre barsak dokusu sarkması)

- Safra kesesi veya koledok taşı (safra kesesi veya ana safra kanalı taşı)