ÇOCUK ÜROLOJİSİ ALANINDA YAYIMLANMIŞ ULUSAL ve ULUSLARARASI MAKALELER

 

1) SS. DovenA. DelibasH. TaskinlarA. Nayci. The impact of surgical intervention on renal function in cystinuria. J Bras Nefrol 2018; 40(3):256-260.

2) I. KilliD. AvlanH. TaskinlarPP. KaraFD. ApaydinA. DelibasA. Nayci. Effective predictors for surgical decision in antenatal hydronephrosis: a prospective multiparameter analysis. Turk J Urol 2017; 43(3):361-365.

3) A. NayciGB. BahadirC. ErdoganH. TaskinlarLaparoscopic one-stage Fowler-Stephens orchiopexy preserving gubernaculum. Turk J Urol 2017; 43(1):75-78.

4) C. Erdogan, GB. BahadirH. TaskinlarA. Nayci. Laparoscopic management and its outcomes in cases with nonpalpable testis. Turk J Urol 2017; 43(2):196-201.

5) H. Taskinlar, D. Avlan, GB Bahadir, A. Delibaş, A. Nayci. The outcomes of two different bulking agents (dextranomer hyaluronic acid copolymer and polyacrylate-polyalcohol copolymer) in the treatment of primary vesico-ureteral reflux. Int Braz J Urol 2016; 42(3):514-520.

6) H. TaskinlarD. YigitD. AvlanA. Nayci. Unusual complication of a urinary stone in a child: spontaneous rupture of the renal pelvis with the migration of calculus into the retroperitoneum. Turk J Urol 2016; 42(1):48-50.

7) S. Kilic, GB. Bahadir, H. Taskinlar, C. Isbir, A. Nayci. Çocukluk dönemi testis torsiyonu sonuçlarının değerlendirilmesi. Mersin Universitesi Saglık Bilimleri Dergisi 2016; (9)3:144-149.

8) GB. Bahadır, H. Taşkınlar, Y. Kuyucu Karabulut, EÇ. Çıtak, FD. Apaydın, A. Naycı. Çocukluk Çağında ender görülen ekstrarenal yerleşimli retroperitoneal Teratoid Wilms Tümörü. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2016; 30:(1)23-26

9) H. TaskinlarD. Avlan, C. Citak, A. PolatA. Nayci. A rare cause of childhood renal cysts: Xp11.2 translocation renal cell carcinoma. Can Urol Assoc J 2015; 9(1-2):E36-8.

10) H. TaskinlarD. AvlanD. YigitA. Nayci. Pyocalycosis: a report of two cases of complicated hydrocalycosis. Urol Int 2014; 92(1):119-21.

11) C. İsbir, H. Taşkınlar, D. Avlan, A. Naycı. Çocukluk çağı genital travmalarının üç yıllık retrospektif analizi. Mersin Universitesi Saglık Bilimleri Dergisi 2014; 7(3)

12) G. GundogduM. KomurD. AvlanF. Bacaksizlar SarıA. DelibasB. TasdelenA. NayciC. Okuyaz. Relationship of bladder dysfunction with upper urinary tract deterioration in cerebral palsy. J Pediatr Urol 2013; 9(5):659-664.

13) H. Taşkınlar, D. Yiğit, A. Polat, D. Avlan, A. Naycı. Süt çocuklarında ender görülen bir testiküler tümör: juvenil granüloza hücreli tümör. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2012; 26:(1-2):89-91

14) H. Taşkınlar, D. Yiğit, D. Avlan, A. Naycı. Süt Çocuğunda mesane boynu dev fibroepitelyal polibi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2012; 26:(1-2):95-97

15) G. GundogduD. AvlanA. NayciB. Tasdelen. Pelvic floor tonicity affects urodynamic measurements in children with myelomeningocele. Scand J Urol Nephrol 2011; 45(5):300-305.

16) D. AvlanG. GundogduH. TaskinlarA. DelibasA. Nayci. Relationships among vesicoureteric reflux, urinary tract infection and renal injury in children with non-neurogenic lower urinary tract dysfunction. J Pediatr Urol 2011; 7(6):612-615

17) H. Taşkınlar, G. Gündoğdu, A. Delibaş, D. Avlan, A. Naycı. Akut böbrek yetmezliğine neden olan bilateral üreteropelvik bileşke taşı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 12(1-4):83-85

18) D. AvlanG. GundogduA. DelibasA. Nayci. Pyeloureterostomy in the management of the lower pole pelvi-ureteric junction obstruction in incomplete duplicated systems. Urology 2010; 76(6):1468-1471.

19) G. Gündoğdu, H. Taşkınlar, D. Avlan, A. Delibaş, B. Taşdelen, A. Naycı. Doğumsal nöropatik mesaneli olgularda kalıcı böbrek hasarına neden olan faktörlerin analizi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2010; 24(3):121-125.

20) D. Avlan, G. Gündoğdu, A. Naycı. Akut apandisiti taklit eden nadir bir patoloji; ele gelmeyen bir inmemiş testiste epididimo-orşit. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(1-2):55-56

21) D. Avlan, G. Gündoğdu, A. Delibaş, A. Naycı. Prune-Belly sendromlu çocuklarda basit ve etkili bir abdominoplasti yöntemi: vertikal median plikasyon. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2009; 23(1):40-44

22) D. Avlan, H. Taşkınlar, B. Tuştaş, E. Çıngı, A. Naycı, S. Aksöyek. Disfonksiyonel eliminasyon sendromu: 55 hastanın multiparametrik analizi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2005; 19:80-83.

23) A. Nayci, D. Avlan, U. Oz, S. Toktas, S. Aksoyek. Does menstrual flow exclude hematometra? a rare case of uterine anomaly presenting with anorectal malformation. J Pediatr Surg 2002; 37:666-667.

24) C. Hatiboğlu, M. Hatiboğlu, Ç. Savaş, A. Naycı, S. Yücesan. Prenatal büyük over kisti. Yeni Tıp Dergisi 2001; 18:281-282.

25) A. Naycı, A. Yağmurlu, H. Dindar, S. Erekul, H. Gökçora. Ectopic adrenal gland tissues in young boys. Journal of Ankara Medical School 2000; 22:155-158.

26) M. Cakmak, C. Savas, T. Kanmaz, A. Nayci, H. Dindar, N. Turkozkan, D. Ozbasar, S. Yucesan. Reperfusion injury in the contralateral ovary after unilateral ovarian torsion and prevention by pentoxiphylline. Surg Childh Int 1999; 1:34-37.

27) M. Cakmak, A. Nayci, C. Savas, T. Kanmaz, H. Dindar, T. Aras, S. Yucesan. The effect of chemical sympathectomy on blood flow in the contralateral ovary in unilateral ovarian torsion. Surg Childh Int 1998; 2:107-109.

28) M. Çakmak, A. Naycı, H. Dindar, H.Gökçora, S.Yücesan. Hematuria as guideline for radiodiagnostic assessment in pediatric urogenital trauma. Journal of Ankara Medical School 1997; 19:117-120.

29) A. Naycı, M. Çakmak, F. Özgüner, Ç. Savaş, H. Dindar, M. Barlas, H. Gökçora, S. Yücesan. Çocuklarda üriner sistem travmaları: 20 olgunun analizi. Klinik Bilimler ve Doktor 1997; 3:375-380.