Açık cerrahi yapılmadan 5-mm’lik giriş noktalarından girilerek yapılan ameliyatlardır. Bu yöntemde klasik açık cerrahi yönteme göre daha kozmetik, daha az ağrı ve daha kısa hastane yatışı olmaktadır. Ekrana yansıtılan kamera görüntüsü ile birçok ameliyat artık bu yöntemle yapılabilmektedir. Cerrahi hastalığınızın bu yöntemle yapılıp yapılamayacağı hususunda doktorunuzdan bilgi alınız.